Palestina

Spørsmål ved Israels legitimitet

Takk til Jostein Gaarder, som har reist spørsmål ved Israels legitimitet! Israel som er – kan man si – en stat skapt ved kolonisering og okkupasjon – av Palestina, som er palestinernes land, av muslimer, jøder og kristne.


Israel er uten naturlig tilhørighet i landet. Det ser vi demonstrert nå. Israel mener seg truet. Da har de ett middel å ty til: Overveldende terror og vold, ved sin enorme krigsmaskin.

En annen stat ville hatt alternative muligheter, til å «sikre» seg og skape trygghet, ved lokale allianser og andre tiltak. Israel er uten dette. For Israel fins bare denne muligheten: En voldsom militær «avskrekning». Enhver fiende skal bombes til underdanighet, og ødeleggelsene må bli så store, at ingen noensinne igjen skal kunne våge å stille seg utfordrende til Israel. Det er alt hva Israel kan gjøre.

Og Israel gjør det ettertrykkelig. De raserer hele landsbyer, de bomber boligkvarter, de ødelegger veier, broer, havner, de dreper og lemlester, ja, de bedriver rene massakre.

Israel sier at det skal fortsette. For de har ingen annen politikk. Slik opptrer bare en stat som vet den står på gyngende grunn, og ikke har annet å gjøre enn å bombe andre sønder og sammen, for å vinne «respekt» ved det.

Men Israel undergraver seg selv. Slik som Jostein Gaarder har pekt på. Og takk til ham for det.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop