Artikler

Vær kritisk til jøder

Vær kritisk til jøder i verden, når det gjelder den innflytelsen de har, innen aviser og andre medier, i mange politiske organer, og ved kontakter og nettverk som finnes til der hvor beslutninger fattes.


Er det antisemittisk å hevde dette? Eller gjenspeiler det et faktisk forhold, at jøder har uforholdsmessig innflytelse, i politikk og opinionsarbeid, og ofte bruker eller misbruker dette, til fordel for sekteriske interesser? (Jeg anfører dette som provokasjon, kanskje, og ser fram til motinnlegg.)

“Beware the Jews!” De kan snakke varmt for en sak, om demokrati og menneskerettigheter, og annet folk er opptatt av, men iblant kan dette synes som en fasade, som skjuler et dypere engasjement, der innholdet er “jødiske” interesser.

Det fins anstendige og mindre anstendige jøder, som blant folk i alle grupper og religioner! Det skulle bare mangle. Men uhederlighet utad for å fremme en sak, og særlig når det gjelder Israel, synes å kunne spores hos mange jøder, eller er det ikke sånn?

Sionistiske jøder er dyktige i å påvirke opinionen, og ofte med urene metoder. Ta Israel-lobbyen i USA, der jøder er en ledende kraft. For en kongressmann eller annen politiker, å gå åpent ut mot denne lobbyen, vil være politisk selvmord. Gjennom bakvaskelser og negative kampanjer vil en slik person være frarøvet sin politiske framtid.

Når dette skrives skal Hillary Clinton tale til 7000 aktivister i den fremste jødiske lobbyen i USA. Med all sannsynlighet vil hun tonet ned enhver uoverensstemmelse mellom USA og Israel, for å legge vekt på “det grunnleggende vennskap”.

USA former verden, det gjelder også for Midtøsten. “Hvorfor har USA vært villig til å sette sin egen sikkerhet til side, for å fremme interessene til en annen stat (Israel)”? spurte professorene Mearsheimer og Walt. De fant svaret i den pro-israelske lobbyen. Den var avgjørende når det gjaldt angrepet på Irak, skrev de to. Målet var å trygge Israel. Nå forbereder den samme lobbyen, sammen med staten Israel, et angrep på Iran.

Lobbyen misbruker historiske fakta, som for eksempel Holocaust, for å fremme støtte til staten Israel. Norman G. Finkelstein har pekt på dette. Han er selv en kritisk jøde, som har angrepet denne “manipulasjonen”. Noen ser i det en “tradisjon”.

“Patriotisk løgn” er et begrep som Israel Shahak, selv jøde og anti-sionist, har brukt. Man lyver av patriotisme – “siden man tror det er ens plikt å lyve, for hva man tror er jødiske interesser”. Løgn blir patriotisk handling.

Jeg har omtalt sionistiske jøder. Men for balansens skyld: Blant jøder som ikke er sionister fins noen av de beste jeg kjenner. Det gjelder en del intellektuelle. Men særlig noen religiøse jøder, gudsfryktige og fromme. De vil leve med palestinerne i fred, i et fremtidig og fritt Palestina. All ære til dem for det.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop